A Tatai Környezetvédelmi Zrt. a környezet értékeinek, tisztaságának megőrzésében és helyreállításában aktív felelősséget vállal fennállásának 30 éve óta.

Cégünk jellemzően gyártási, termelési és kármentesítési hulladékokból és melléktermékekből biológiai lebontás – biodegradáció – alkalmazásával hulladékhasznosítás révén rekultivációs fedőanyagot állít elő, amely a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel, összetevőkkel rendelkezik. A hulladékok felhasználásával előállított fedőanyagot sikeresen alkalmazzuk tájsebek rekultivációjánál. Több évtizedes gyakorlatunk igazolja, hogy a fedőanyagon telepített növényvilág természetes módon gyarapodik és fejlődik, megalapozva ezzel az állatvilág betelepülését is. 

A hulladékhasznosítási tevékenység környezetvédelmi szempontból előnyt élvez a többi kezelési móddal szemben. A folyamatban megtörténik a veszélyes anyag tartalom részleges vagy teljes ártalmatlanítása, illetve a hulladék maradéktalanul felhasználható, például tevékenységünk esetében rekultivációs fedőanyag alapanyagként.

Küldetésünk, hogy teljes körű megoldást nyújtsunk az emberi tevékenységből keletkező környezeti terhelés káros hatásainak csökkentésére, felszámolására.

Felelősséget érzünk azért, hogy magas szintű zöld szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez, és így a jelen és jövő generációi élhető környezetben, egészségesen élhessenek.

Célunk, hogy az általunk alkalmazott technológiák révén egyre nagyobb mértékű legyen az újrahasznosítás, javuljon a környezetbiztonság és az életminőség.

Almásfüzitői tevékenységünkről

Cégünk 1986-ban kezdte meg hulladékhasznosítási kísérleti tevékenységét, amelynek célja az volt, hogy a termőtalajok védelem érdekében hulladékok hasznosításával talajhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező fedőanyagot állítson elő az lévő vörösiszap tározók rekultivációs lefedéséhez és a környezetétől való elszigeteléséhez. Ma már a tározók nagy része úgy néz ki, mint egy „vadaspark”, ahogy egy újságíró nyilatkozott a helyszíni bejárást követően.

Bővebben

Aktuális

Társadalmi felelősségvállalás

Változtassunk életünk minőségén!

Tatai Környezetvédelmi Zrt.Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu